Om Vokks Kraft

Selskapet drifter åtte kraftverk og selger strøm til konkurransedyktige priser fra sitt lokale kontor på Dokka

Selskapets produksjonsvirksomhet inkluderer åtte lokale småvannkraftverk. Disse kraftverkene er fordelt langs Hunnselva fra Eina i Vestre Toten til Mjøsa i Gjøvik, Stokkelva fra Snertingdal til Mjøsa i Gjøvik, Fallselva fra Trevatna til Randsfjorden i Søndre Land, samt Åvella-vassdraget fra Akksjøen til Randsfjorden i Nordre Land. Som en del av reguleringen av disse vassdragene, har selskapet ansvar for seks vannmagasiner i nedbørsfeltene, hvor de største er Einavatnet, Trevatn og Akksjøen.

VOKKS Kraft tilbyr driftsavtaler og drifter to andre småvannkraftanlegg for andre eiere. Selskapet har også investert i en kraftportefølje som er delt i et sameie med flere.

Vestoppland kommunale kraftselskap ble grunnlagt den 11. mai 1921 med mål om å bygge ut lokale fossefall for å produsere egen strøm og forsyne lokalsamfunnet med elektrisk kraft. I de tidlige årene spilte selskapet en nøkkelrolle i å bringe elektrisitet til områder som manglet strømforsyning.

Lokale Støttemidler

Støtteordningen gir et løft til lag og foreninger som alle gjør en verdifull innsats for lokalsamfunnet og fellesskapets beste.

Åpne

Strømavtaler

Bestill strømavtale tilpasset ditt forbruk
- Vi finner den beste prisen for deg

Les mer