Kraftproduksjon

Vannkraftsproduksjon utnytter vannets energi for å generere elektrisitet på en bærekraftig måte.

Småvannkraft er en bærekraftig måte å utnytte vannets kraft for å generere elektrisitet. Metoden VOKKS benytter, bruker elver og mindre vannstrømmer for å produsere elektrisk strøm. Elvekraft er spesielt nyttig på steder der det er en jevn og kontinuerlig strøm av vann.

Småvannkraft kan også involvere sesongbaserte vannmagasiner. Dette innebærer å lagre vann i en dam eller et reservoar i perioder med høy tilgjengelighet, for eksempel om våren når snøen smelter, eller om høsten når det regner mye. Dette oppsamlede vannet kan deretter slippes ut og brukes til å generere strøm når etterspørselen er høyere, for eksempel om vinteren. Slike vannmagasiner gir en pålitelig tilførsel av strøm, selv når elvevannstanden er lav. 

For å produsere strøm blir vann fra elver, eller oppsamlede magasiner, ledet med høy fart ned mot turbinene. Vannet blir så presset inn i dyser hvor det oppstår høyt trykk. Trykket slenger vannet med høy hastighet mot et turbinhjul, som gjør at rotoren i generatoren går rundt og produserer elektrisitet. Strømmen må sendes gjennom en transformator som øker spenningen, før den sendes ut på strømnettet og kan komme fram til små og store forbrukere. 

Nesten all kraft i Norge er vannkraft. Elver og innsjøer fylles opp av nedbør, og samler seg i havet eller nye sjøer. På veien dit utnyttes bevegelsesenergien, for å produsere strøm som kan overføres til kraftnettet.Til slutt fordampes vannet, og det faller som nedbør på nytt. Derfor er vannkraft en fornybar energikilde, fordi vannet kan brukes om igjen og om igjen. Småvannkraft er ikke bare bærekraftig, men den gir også lokal energiutvinning. Denne tilnærmingen reduserer behovet for store kraftlinjer og gir samfunn en pålitelig og ren energikilde. Med riktig utforming og hensyn til miljøet, kan småskala vannkraft være et verdifullt bidrag til fremtidens energiforsyning. 

  

Anlegg

VOKKS Kraft  eier og drifter åtte kraftverk lokalisert i Åvellavassdraget, Fallselva, Hunnselva og Stokkelva.

Les mer

Strømavtaler

Bestill strømavtale tilpasset ditt forbruk
- Vi finner den beste prisen for deg

Les mer