Plusskunde spot

En avtale til kunder med solceller og målepunktstype pluss. Produksjonen avregnes pr timespot.

Plusskunde spot er en avtale for kunder med målepunktstype pluss.
Plusskunder forholder seg til både strøm- og nettleverandør, hvor produksjonen avregnes pr timespot. Det er ingen begrensninger på hvor mye strøm som kan produseres til eget forbruk. Om det blir produsert mer enn man selv forbruker, har NVE satt en grense på maks 100 kWh netto innlevering til strømnettet pr time fra plusskunder. Overskrides dette, blir man ansett som en vanlig kraftprodusent og da gjelder andre priser og vilkår enn det man får i en plusskundeavtale.

Plusskunde spot er en timespotavtale tilpasset forbruk fra 10 000 kWh opp til 50 000 kWh pr år. Strømprisen beregnes etter faktisk forbruk time-for-time ut fra Nord Pools priser på kraftbørsen.

I tillegg kommer et påslag på 4,5 øre/kWh, som også inkluderer kjøp av elsertifikater. 

Ingen bindingstid og ingen avbruddsgebyr.
Tilgang til "min side"
Varighet på avtalen med uforandret pris og vilkår er 6 måneder.
Plusskunde spot
Privat
 • Produkttype: Innkjøpspris 
 • Månedsavgift: 25 kr 
 • Påslag kWh: 4,5 øre/kWh 
 • Betalingsmåte: Etterskudd  
Bestill nå Fyll ut skjema
Priser inkl.mva
Bestill Plusskunde spot
Kontaktperson
Adresse
Målernummer
ØvrigPlusskunde spot
Bedrift
 • Produkttype: Innkjøpspris 
 • Månedsavgift: 20 kr + mva 
 • Påslag kWh: 3,6 øre/kWh + mva 
 • Betalingsmåte: Etterskudd 
Bestill nå Fyll ut skjema
Priser eksl.mva
Bestill Plusskunde spot
Bedrift
Kontaktperson
Adresse
Målernummer
Øvrig • Faktura sendes ut etterskuddsvis for hver måned med et fastbeløp på 25 kr.
 • For utsendelse av faktura på papir kommer et tillegg på 40 kr. 
 • Tilgang til "min side"
 • Ingen bindingstid og ingen avbruddsgebyr. 
 • Varighet på avtalen med uforandret pris og vilkår er 6 måneder. 
 • Vi selger strøm til salgsregionene: NO1 Sørøst Norge, NO2 Sørvest Norge, NO3 Midt Norge og NO5 Vest Norge.
Spørsmål?
Kontakt Liv Marit Nereng Ulsakerhaugen
Om El-sertifikat

VOKKS Kraft AS, som kraftomsetter, er satt til å kreve inn elsertifikater på vegne av Staten. Andel av forbruket som skal dekkes inn med elsertifikater ble økt hvert år fram til 2021. Det er vanskelig å si hva priskonsekvensene blir på sikt. Prisen på elsertifikater vil variere, da de omsettes i et marked. VOKKS Kraft justerer elsertifikatprisen etter det. Pr i dag har vi beregnet til 3 øre/kWh inkl. mva.

Les mer på NVE sine nettsider

På Forbrukerrådets Strømprisportal kan du sammenligne strømavtaler.

Bestill strømavtale tilpasset ditt forbruk
- Vi finner den beste prisen for deg

Småforbruk spot

Småforbruk under 10 000 kWh pr år

Les mer

Vanlig forbruk spot

Vanlig forbruk fra 10 000 kWh til 50 000 kWh pr år

Les mer

Storforbruk spot

Storforbruk over 50 000 kWh pr år

Les mer

Plusskunde spot

Avtale for kunder med solceller og målepunktstype pluss. Produksjonen avregnes pr timespot.

Les mer