SELSKAPETS anlegg

VOKKS Kraft drifter åtte kraftverk i Åvellavassdraget, Fallselva, Hunnselva og Stokkelva.Åvella kraftverk

I Åvellavassdraget er det to kraftstasjoner, Åvella og Øvre Åvella, som ble satt i drift i henholdsvis 1924/2009 og 1984. Vannmagasinet i Akksjøen rommer 12 millioner kubikkmeter, og Svartvannene rommer 0,65 millioner kubikkmeter. Den gamle stasjonen fra 1924 ble nedlagt da den nye stasjonen ble tatt i bruk i 2009. Det er installert et 4 MW aggregat med peltonturbin og driften er fjernstyrt fra Dokka. Kraftverket har en årsproduksjon på 22,9 GWh.

Fall kraftverk

Fall kraftverk ble åpnet 1. juli 2009 og erstattet da Skrankefoss kraftstasjon som ligger lenger opp i Fallselva. Kraftverket utnytter fallet på 238 meter fra Trevatn. Fra inntaksdammen ved Linnerud går elva 1700 meter i rør over bakken og 1300 meter i nedgravde rør. Årsproduksjonen er beregnet til 19 GWh, nok til å forsyne 800 eneboliger.

Vestbakken kraftverk

Vestbakken Krafttverk ligger i Vestre Toten kommune, og utnytter et fall på 42 meter i Hunnselva som renner mellom Einavatn og Mjøsa. Normal årsproduksjon er på 6 GWh. Kraftstasjonen ble åpnet i 1915.

Breiskallen kraftverk

Breiskallen kraftverk ligger i Gjøvik kommune og utnytter et fall i Hunnselva som renner mellom Einavatn og Mjøsa. Normal årsproduksjon er på 7 GWh.

Åmot kraftverk

Åmot kraftverk ligger i Gjøvik kommune og utnytter et fall i Hunnselva som renner mellom Einavatn og Mjøsa. Årsproduksjon er 8 GWh.

Brufoss kraftverk

Brufoss kraftverk ligger i Gjøvik kommune og utnytter et fall på 31 meter i Hunnselva som renner mellom Einavatn og Mjøsa. Normal årsproduksjon er på 7,5 GWh.

Høgfallet kraftverk

Høgfallet ligger i Redalen i Gjøvik kommune og utnytter et vannfall på 37 meter i den uregulerte Stokkelva. Kraftstasjonen ble satt i drift i 1989 og har en årsproduksjon på 4,4 GWh.

Kraftproduksjon

Vannkraftsproduksjon utnytter vannets energi for å generere elektrisitet på en bærekraftig måte.

 

Les mer

Strømavtaler

Bestill strømavtale tilpasset ditt forbruk
- Vi finner den beste prisen for deg

Les mer